Thứ bảy, 20/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 253

TKB số 10 dạy học trực tuyến từ ngày 22/2/2021

Tiết 1,2,3 học vào buổi sáng, các tiết 4,5 học chuyển sang tiết 1,2 của buổi chiều. ( Đính kèm tệp bên dưới)

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Nguồn tin: Văn phòng trường THPT Tự Lạp

Viết bình luận

98